Foto: Fredrikke Fevang

Jeg, Sven Haagensen Høy, er gestaltterapeut fra Norsk Gestaltterapi-Høyskole NGI, og åpnet praksis høsten 2019 som del av Askerterapeutene. Nå driver jeg i egne lokaler. 

Jeg er født 1962 og har dermed et godt over halv-levd liv fullt av lærdom å vokse på og bygge på i terapihåndverket. For det er et håndverk som læres i praksis, med god fagteoretisk ballast. Med basis i egen ledererfaring og rundt 30 år i næringslivet bidrar jeg allerede med støtte til ledere, avdelinger og grupper. Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeutforening (NGF), med alle tekniske formaliteter på plass.

Jeg følges opp med veiledning som alle andre terapeuter. Det er kvalitetssikring og klientens trygghet. NB! Dette gjøres uten at taushetsplikten brytes. (Flere praktiske detaljer under Praktisk og pris.)

NB: Alle tegninger (unntatt den med Rubins vase på siden om gestaltterapi) er egne illustrasjoner. Du kan kjøpe slike og det er bare ta kontakt, så får jeg høre hva du har likt eller ønsker at jeg lager til deg.

Logoen er min akvarell av den såkalte Møbiusringen, der du kan «gå» langs overflaten og skifte fra innside til utside. Dette er en god beskrivelse av en terapisituasjon, der det kan være nyttig å skifte perspektiv. Det er også en ring, som viser at alt henger sammen. Det sies at denne formen er unik i det at det ikke er funnet en matematisk beskrivelse av den, men det er en annen historie…

Om I presens AS

Min virksomhet som gestaltterapeut drives innenfor I presens AS.

Bakgrunnen for navnet er at jeg arbeider i et kreativt og tilstedeværende her og nå. Det gjelder også når jeg er i sving som illustratør, se mitt tilbud under svennestreker.

Litt mer om min bakgrunn

Per 2024 er jeg 61 år gammel, utdannet sivil- og doktoringeniør på NTH (nå NTNU) på maskin- og marinlinjen, og dels i Aachen, Tyskland. Derfor kan jeg gi terapi også på mitt flytende tysk. Dette har en klient vært så hyggelig å bekrefte skriftlig, du kan få kopi av det.  (Like flytende engelsk har forøvrig vært arbeidsspråk i mange år.) Jeg jobber fremdeles som prosessingeniør hos TechnipFMC på Lysaker, men 10-20% av tiden er jeg i sving som kursholder og -fasilitator på lederkurs, temasamlinger, coachingkurs for ledere og ulike former for fasilitering av gruppeprosesser. Med full arbeidsdag hos TechnipFMC gir jeg hovedsaklig terapi på ettermiddag-/kveldstid.

I presens AS har organisasjonsnummer 913508009 og kontonummer 1503.46.63324