Parterapi og relasjonsterapi

Foto: Magdalena Werk Kalina

Dette er ikke bare parterapi! Det kan handle om alle relasjonene du står i, og som du ønsker å forstå bedre, og gjøre ditt til å forbedre.

Vi, Christine og Sven, er gift med hverandre og tar imot par som trenger hjelp til å finne ut av sitt parforhold. Eller kanskje vil skal si finne ut om det er mulig å finne inn igjen? For noen knaker det kritisk i sammenføyningene, mens andre er mer ovenpå og “ bare” ønsker å få andres øyne på hvordan dere fungerer sammen. Vedlikehold og påfyll altså.

Kan det også være godt for dere å vite at vi to ikke alltid er ovenpå heller, men snubler og mister oversikten iblant? Dere kommer altså ikke til to bedrevitere som renner over av gode råd. Forresten ER det forskjell på oss, på maskulint og feminint, og slike forskjeller gjelder mellom oss også. Vi tror det vil gjøre parterapien enda mer nyttig for dere at vi begge to er til stede for dere.

Foto: Magdalena Werk Kalina

Det vi tilbyr sammen er et rom til å utforske det som skjer mellom dere to, i god gestaltterapeutisk tilnærming. Vi vet av egen erfaring at å gå til parterapi kan være nifst og at det garantert er krevende: dere må våge å være sårbare, både sammen og overfor oss terapeuter. Ingen har lyst til å kjenne seg dum og ansvarlig for at noe ikke er på stell i samlivet deres. Men begge deltar og bidrar til dynamikken mellom dere, og i gestaltterapi har vi fokus på nettopp den. Aller først er vårt mål å gjøre dere trygge nok sammen med oss til at vi alle kan utforske den. Vi regner med at dere kommer til å lære oss noe også.

Kanskje må dere begynne der at dere først får hjelp til å bli trygge på hverandre igjen, sånn helt grunnleggende? Det er ikke uvanlig. Tillit er gullstandarden i alle relasjoner, uansett. Og så ser vi hva som skjer derfra.
Velkomne er dere uansett.

Det kan være nyttig å vite at Christine er førskolelærer og har erfaring med å arbeide med barn og unge, inkludert unge voksne, i sin terapi. Hun kan altså være til støtte for hele familien, hvis dere har barn. Forøvrig har vi vært sammen i over 10 år, men kjente hverandre allerede på videregående i Kristiansand og var russ samtidig i 1981. Christine har tre barn og Sven to fra tidligere ekteskap, alle er mellom 25 og 30 år gamle.

Noen andre og viktige sider å huske på:

  • Begge har ansvar for hva som skjer i relasjonen, på ulike vis. I vår terapi blir ingen sittende som den skyldige for alt som er galt.
  • Det er fullt mulig å forstå og akseptere hva som skjer med deg og hvorfor, uten at du fordømmer deg selv.
  • Parterapien er til for at du skal kjenne deg i stand til å ta ansvar for deg selv og din plass i relasjonen. Det kan du ikke gjøre hvis du kjenner deg feil og utilstrekkelig.
  • All endring går gjennom aksept av hva som er nå. Aksept av hva som er nå, er viktig for aksept av deg selv, fullt og helt. Det vil kunne gi deg mye positiv energi. Den som har det godt med seg selv, kan gi mer til partneren sin, og til andre rundt seg.
  • Kommunikasjon er en læringsprosess som aldri tar slutt. Alle må jobbe med dette; det kommer ikke gratis til velfungerende par heller. Også de kan ha nytte og glede av å stake opp i mønstrene sine.
  • Parterapi kan faktisk være moro, midt oppi alt som den også krever.

Tegningen er inspirert av Halldis Moren Vesaas’ dikt «Ord over grind» og er tegnet av meg.

Ord over grind

Du går fram til mi inste grind,
og eg går òg fram til di.
Innanfor den er kvar av oss einsam,
og det skal vi alltid bli.

Aldri trenge seg lenger fram,
var lova som gjalt oss to.
Anten vi møttest tidt eller sjeldan
var møtet tillit og ro.

Står du der ikkje ein dag eg kjem
felle det meg lett å snu
når eg har stått litt og sett mot huset
og tenkt på at der bur du.

Så lenge eg veit du vil koma i blant
som no over knastande grus
og smile glad når du ser meg stå her,
skal eg ha ein heim i mitt hus.

1955