Parterapi?

Ja, men ikke bare. Det kan handle om alle relasjonene du står i, og som du ønsker å forstå bedre, og gjøre ditt til å forbedre: samliv, vennerelasjon, kolleger, familierelasjon. Relasjonsterapi er å møte opp sammen for å utforske muligheter til å ha det bedre i lag.

For noen knaker det kritisk i sammenføyningene, mens andre er mer ovenpå og “ bare” ønsker å få andres øyne på hvordan dere fungerer sammen. Forebygging, vedlikehold eller påfyll altså.

Min oppgave med dere er å lage en ramme der dere (iallfall etterhvert) klarer å møtes med sårbarhet, som et helt menneske den andre kan få øye på. Og så ser vi hva som skjer derfra. Enhver «ekte» kontakt krever at vi stiller opp og tør å ikke ha kontroll hele tiden. Å komme til det sårbare stedet kan være så enkelt som å få rom til å få uttrykke seg. Finne ord, famle, og bli hørt. Jeg skaper det rommet for deg og dere.

Det finnes terapeuter som har sluttet å ta imot par, for det handler uansett alltid om å ta ansvar for egne følelser og triggerpunkt. De «knappene» som utløser masse sterke følelser. Ja, det er helt sant. Følelsene og «knappene» er DINE og en annen person ville kanskje ikke tatt på vei. Og det kan være at dere trenger å jobbe med dem hver for dere med en annen terapeut, parallelt. MEN, det er viktig å bli kjent med dynamikken deres og hva som skjer. Det er denne prosessen jeg tilbyr dere et rom til.

(I utgangspunktet kan jeg også arbeide med dere enkeltvis, men i fastkjørte relasjoner med stor utrygghet er det risk for at den ene parten blir urolig for at den andre og terapeuten inngår en allianse. Da glipper tilliten, og da glipper samarbeidet.)

Noen viktige sider å huske på:

  • Begge har ansvar for hva som skjer i relasjonen, på ulike vis. I vår terapi blir ingen sittende som den skyldige for alt som er galt.
  • Det er fullt mulig å forstå og akseptere hva som skjer med deg og hvorfor, uten at du fordømmer deg selv.
  • Parterapien er til for at du skal kjenne deg i stand til å ta ansvar for deg selv og din plass i relasjonen. Det kan du ikke gjøre hvis du kjenner deg feil og utilstrekkelig.
  • TYDELIGHET ER OMSORG. Det er lettere å forholde seg til en person som du ser klart.
  • All endring går gjennom aksept av hva som er nå. Aksept av hva som er nå, er viktig for aksept av deg selv, fullt og helt. Det vil kunne gi deg mye positiv energi. Den som har det godt med seg selv, kan gi mer til partneren sin, og til andre rundt seg.
  • Kommunikasjon er en læringsprosess som aldri tar slutt. Alle må jobbe med dette; det kommer ikke gratis til velfungerende par heller. Også de kan ha nytte og glede av å stake opp i mønstrene sine.
  • Parterapi kan faktisk være moro, midt oppi alt som den også krever.

Tegningen er inspirert av Halldis Moren Vesaas’ dikt «Ord over grind» og er tegnet av meg.

Ord over grind

Du går fram til mi inste grind,
og eg går òg fram til di.
Innanfor den er kvar av oss einsam,
og det skal vi alltid bli.

Aldri trenge seg lenger fram,
var lova som gjalt oss to.
Anten vi møttest tidt eller sjeldan
var møtet tillit og ro.

Står du der ikkje ein dag eg kjem
felle det meg lett å snu
når eg har stått litt og sett mot huset
og tenkt på at der bur du.

Så lenge eg veit du vil koma i blant
som no over knastande grus
og smile glad når du ser meg stå her,
skal eg ha ein heim i mitt hus.

1955