Relasjonsterapi

Dette er ikke bare parterapi! Det kan handle om alle relasjonene du står i, og som du ønsker å forstå bedre, og gjøre ditt til å forbedre.

Når det gjelder parterapi, kan det sitte langt inne for enkelte. Ofte ønsker én å gå, mens den andre kvier seg. Min sterke anbefaling er å hoppe i det, det blir ikke bedre av seg selv. Kanskje kan dette hjelpe til å komme over terskelen:

  • Begge har ansvar for hva som skjer i relasjonen, på ulike vis. I min terapi blir ingen sittende som den skyldige for alt som er galt.
  • Det er fullt mulig å forstå og akseptere hva som skjer med deg og hvorfor, uten at du fordømmer deg selv.
  • Parterapien er til for at du skal kjenne deg i stand til å ta ansvar for deg selv og din plass i relasjonen. Det kan du ikke gjøre hvis du kjenner deg feil og utilstrekkelig.
  • All endring går gjennom aksept av hva som er nå. Aksept av hva som er nå, er viktig for aksept av deg selv, fullt og helt. Det vil kunne gi deg mye positiv energi. Den som har det godt med seg selv, kan gi mer til partneren sin, og til andre rundt seg.
  • Kommunikasjon er en læringsprosess som aldri tar slutt. Alle må jobbe med dette; det kommer ikke gratis til velfungerende par heller. Også de kan ha nytte og glede av å stake opp i mønstrene sine.
  • Parterapi kan faktisk være moro, midt oppi alt som den også krever.

Ord over grind 2

Tegningen er inspirert av Halldis Moren Vesaas’ dikt «Ord over grind» og er tegnet av Sven Høy.

 

Ord over grind

Du går fram til mi inste grind,
og eg går òg fram til di.
Innanfor den er kvar av oss einsam,
og det skal vi alltid bli.

Aldri trenge seg lenger fram,
var lova som gjalt oss to.
Anten vi møttest tidt eller sjeldan
var møtet tillit og ro.

Står du der ikkje ein dag eg kjem
felle det meg lett å snu
når eg har stått litt og sett mot huset
og tenkt på at der bur du.

Så lenge eg veit du vil koma i blant
som no over knastande grus
og smile glad når du ser meg stå her,
skal eg ha ein heim i mitt hus.

1955