Kontaktinformasjon finner du her.

Jeg er i heltidsjobb ved siden av gestaltpraksisen min, så terapitimene må i utgangspunktet legges til ettermiddag/kveldstid. Vi kan avtale nærmere.
Prisen er 850 kroner for en hel klokketime. Hvis du er trygdet eller har det trangt økonomisk, kan du få en lavere pris.
Det kan iblant være nyttig med dobbelttime. Når vi avtaler det, koster det 1200 kr for 90 minutter. For eksempel kan det ta tid å komme til et viktig punkt, og da er det fint å ikke måtte ta oss ut derfra bare fordi klokka går. Uansett vil jeg vurdere hvor vi er og være så fleksibel som mulig for å ivareta deg.

Som alle andre forholder jeg meg til EUs personverndirektiv, noe som betyr at journalen (som jeg er pålagt å føre) er kryptert med passord, og er koblet til klientregisteret med et referansenummer. Klientregisteret er også kryptert med sin egen kode, og filene oppbevares fysisk separat. Annen informasjon oppbevares ikke. Du har rett til innsyn, og til å få alt slettet. Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeutforening, NGFGestaltterapeuter går til veiledning (ca. for hver 5. terapitime), som er en kvalitetssikring for deg og din prosess i terapi hos meg. Taushetsplikten ivaretas innenfor disse rammene.

I presens AS har organisasjonsnummer 913 508 009 og kontonummer 1503.46.63324