Praktisk og pris

Kontaktinformasjon finner du her.

Fordi jeg er i heltidsjobb så lenge jeg er under utdanning, må terapitimene i utgangspunktet legges til kveldstid. Vi kan avtale nærmere. Mens jeg er i utdanning (til mai/juni 2021) betaler klientene mine studentpris, som er 50% av det gestaltterapeuter vanligvis tar per time.
Prisen er dermed 400 kroner for 50 minutter.
Det kan iblant være nyttig med dobbelttime. Når vi avtaler det, koster det 600 kr for 90 minutter. For eksempel kan det ta tid å komme til et viktig punkt, og da er det fint å ikke måtte ta oss ut derfra bare fordi klokka går. Uansett vil jeg vurdere hvor vi er og være så fleksibel som mulig for å ivareta deg.

Som alle andre forholder jeg meg til EUs personverndirektiv, noe som betyr at journalen (som jeg er pålagt å føre) er kryptert med passord, og er koblet til klientregisteret med et referansenummer. Klientregisteret er også kryptert med sin egen kode, og filene oppbevares fysisk separat. Annen informasjon oppbevares ikke. Du har rett til innsyn, og til å få alt slettet. Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeutforening NGFGestaltterapeuter går til veiledning (ca. for hver 5. terapitime), som er en kvalitetssikring for deg og din prosess i terapi hos meg. Taushetsplikten ivaretas innenfor disse rammene.

I presens AS har organisasjonsnummer 913 508 009 og kontonummer 1503.46.63324