Velkommen til siden min. Du er trolig kommet hit fordi du har litt for mye å kjempe med nå, og har søkt etter en gestaltterapeut eller psykolog.

De følgende stikkordene er med for å øke antall treff på siden, og listen kunne vært lenger. Jeg tar deg imot med hjerte og tilstedeværelse, og den tilliten vi bygger sammen er bunnplanken for din prosess til å klare tilværelsen din bedre enn du antakelig opplever nå.

Det kan være tankespinn. Lav selvtillit. Angst og uro, usikkerhet. Sosial angst. Jobbstress. Tidsklemme. Religiøse eller åndelige problemstillinger. Du tenker at dette er for mye nå. Ventelistene til psykologer i det vanlige helsevesenet er lange, eller kanskje du ikke har fått god nok hjelp der. Det kjennes akutt.

Det hjelper sjelden å ha et klart bilde av problemet. Ord og problemforståelse er ikke nok. Men det finnes hjelp. Medmenneskelighet og ivaretakelse er i kjernen av god psykoterapi. Jeg er ikke vanlig psykolog, men gir terapi som ligner på det de beste av dem kan tilby:

Jeg gir oss et rom med tid og ‘etterkjennsomhet’. Et sted å utforske hva som skjer i deg og i møte med andre, hvordan du tar vare på deg selv, og arbeide for å akseptere deg selv fullt og helt. På veien dit lærer du mye om deg selv.

«Endring skjer når du blir den du er, ikke når du prøver å bli den du ikke er».
________________

Det eneste målet for terapien som gjelder alle, er altså å øke din kunnskap om, og varhet overfor hva som skjer med deg. Hva tenker du om deg selv? Hvordan er fortiden din til stede NÅ? Dette kan utforskes.

«Når vi erkjenner hvem vi er og ser utfordringene våre tydeligere, kan vi også ta et ansvarlig valg om vi vil fortsette som før eller endre adferd.»  Jeg tilbyr deg et fullstendig trygt rom, og jeg går et stykke sammen med deg hver gang vi møtes. Ved å utforske det du står i her og nå, via gestaltterapeutisk tilnærming og verktøy, skaper vi bevegelse, sammen. (Gestalttilnærmingen kan du lese mer om her.)

Gestaltterapi er påvist¹ å være virksom i behandling av blant annet traumer, fordi denne terapiformen både favner kropp og sinn.  Det sies at kroppen holder tellinga; «the body keeps the score».

Ta kontakt, så finner du ut om det kjennes riktig å begynne reisen din med meg.

¹ Hvis du søker «The effect of gestalt therapy» på nett, får du mange treff du kan se nærmere på.

Tegningen øverst er min litt mer forknytte variant av «Tenkeren», den kjente statuen av Auguste Rodin. Originalen ser du her.

Denne logoen viser at jeg er medlem av Norsk gestaltterapeutforening. Det betyr blant annet fagfellesskap og forsikring. I tillegg er jeg til regelmessig veiledning som alle andre i foreningen, noe som gir kvalitetssikring.
logo_ngf_2006